Save Energy AS’s  konsept rundt energibesparende løsninger og systemer innen belysning gjør at kunden får en løsning tilpasset sitt behov. Dette uten å tenke på investering eller økte budsjettrammer, besparelsene finansiere det hele.

Avtalen som inngås vil ha en varighet fra 2 til 5 år. Lengden på avtalen beregnes ut i fra hvor lang tid det vil ta før besparelsene har nedbetalt investeringene.

Her har du en mulighet til å få et «gratis» nytt lysanlegg!

 

kontakt oss for mer informasjon om vår finansiering.